Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5352:1991 về Graphit - Phương pháp xác định thành phần hạt


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

TCVN 5352:1991

GRAPHIT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT

Graphite - Method for the determination of granulometric composition

 

Lời nói đầu

TCVN 5352:1991 do Trung tâm phân tích - Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ−CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

GRAPHIT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT

Graphite - Method for the determination of granulometric composition

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thành phần hạt và áp dụng cho quặng graphit, tinh quặng, tinh quặng và các sản phẩm làm từ graphit.

1. Nguyên tắc

Nguyên tắc của phương pháp là liên tiếp sàng một lượng graphit qua một bộ rây có kích thước mắt lưới phù hợp với từng loại graphit cho trước đến khối lượng không đổi.

2. Quy định chung

2.1. Quy định chung đối với phương pháp xác định thành phần hạt theo TCVN 5348:1991 .

2.2. Tất cả các phép cân phải tiến hành với sai số không lớn hơn 0,01 g.

2.3. Mất mát về khối lượng trong quá trình rây graphit không được lớn hơn 2 %.

3. Dụng cụ

Một bộ rây có nắp và đáy theo TCVN 2230:1977 ;

Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,01 g;

Máy lắc cơ học.

4. Cách tiến hành

Để xác định thành phần hạt chọn một bộ rây gồm các rây có mắt lưới phù hợp với yêu cầu phân tích mỗi loại graphit định trước, có nắp đậy và đáy.

Liên tiếp sàng lượng graphit bằng các rây có kích thước mắt lưới nhỏ dần.

Lượng mẫu graphit đại diện cần lấy để sàng và thời gian sàng đối với mỗi loại graphit theo quy định trong Bảng.

Loại graphit

Lượng mẫu cần thiết, g

Thời gian sàng, phút

Graphit bôi trơn

100

15

Graphit làm chén nung

100

10

Graphit điện cực

25

20

Graphit siêu rắn

100

10

Graphit pin

100

15

Graphit acqui

50

20

Graphit bút chì

100

15

Graphit khuôn đúc

100

15

Graphit dạng ẩm tính

50

20

Sau khi sàng để riêng từng lượng graphit còn lại trên mỗi rây và lượng graphit hứng được dưới rây lên một tờ giấy nhẵn, phủ sạch rây bằng chổi lông mềm và cân.

Cho phép bỏ qua các hạt graphit nhỏ dính vào chổi lông.

5. Tính kết quả

Hàm lượng graphit lọt qua rây (Xn) được tính bằng phần trăm, theo công thức:

trong đó

mnlà lượng graphit lọt qua rây, tính bằng gam;

m là lượng cân mẫu graphit, tính bằng gam.

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu TCVN5352:1991
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/01/2016
Ngày hiệu lực Chưa rõ
Số công báo Chưa rõ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5352:1991 về Graphit - Phương pháp xác định thành phần hạt


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang