Thông báo 443/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 443/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH CHỈ ĐẠO XỬ LÝ VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN.

Ngày 06 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra việc chp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các Sở, ngành có liên quan của tỉnh Phú Yên. Sau khi nghe lãnh đạo Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả kiểm tra và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận như sau:

1. Đồng ý cơ bản với nội dung báo cáo và các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 2029/BC-TTCP ngày 10 tháng 8 năm 2017 về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; chấn chỉnh, khắc phục xử lý những tồn tại, sai phạm để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, nâng cao vai trò, trách nhiệm các đơn vị chức năng trong tỉnh; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có hình thức xử lý thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định.

3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc chức năng của Bộ; theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, nhằm chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại tỉnh Phú Yên.

4. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan chức năng, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn (Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh, Phụ nữ, Thanh niên, ...) thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh việc chuyển mục đích sử dụng (khoảng 16 ha) rừng đặc dụng Đèo Cả để thực hiện Dự án khai thác khoáng sản đất, san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công dự án Hầm đường bộ Đèo Cả của Công ty cổ phn tập đoàn Hải Thạch, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Về xử lý đối với các dự án đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khẩn trương rà soát lại hiện trạng và tính toán hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng trên địa bàn toàn tnh, trao đổi, thống nhất với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để xem xét xử lý các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Riêng Dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam, yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiếp tục kiểm tra có kết luận rõ đúng sai về dư luận báo chí phản ảnh (trong đó Báo Tuổi trẻ nêu phá hàng trăm ha rừng xây sân golf, khách sạn, resort nhưng đến nay vẫn chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định...)

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chủ động cung cấp thông tin về việc xử lý, tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương, nhất là các đồng chí Nguyên là Lãnh đạo tỉnh, hiểu và ủng hộ. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo, đài, tránh thông tin thất thiệt, phiến diện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Th tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, CA, TC, NN&PTN
T, VHTT&DL, XD, TNMT và TTCP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú
Yên
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QH
ĐP, V.I;
-Lưu: VT, NN (3b) Tn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 443/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/09/2017
Ngày hiệu lực 20/09/2017
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Thông báo 443/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang