Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-282278-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (số 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày làm việc
Bước 2: Phòng Quy hoạch - Xây dựng thẩm định, trình Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm duyệt: 02 ngày làm việc;
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt hồ sơ: 01 ngày làm việc;
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trả kết quả: 01 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Tờ trình xin thẩm định nhiệm vụ quy hoạch;
Chủ trương liên quan đến vốn hoặc lập quy hoạch, chấp thuận địa điểm lập quy hoạch, quy mô, vị trí, …;
Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch
Bản vẽ vị trí phạm vi và quy mô ranh giới lập quy hoạch;
Nhiệm vụ và dự toán chi phí đo đạc;
Văn bản ý kiến nhiệm vụ tùy theo loại quy hoạch;
Văn bản báo cáo kết quả thẩm định, tờ trình, dự thảo quyết định do Sở Xây dựng soạn thảo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan tới: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quyết toán dự án hoàn thành (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) - Ninh Thuận
2. Cấp, gia hạn, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản; thủ tục trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thủ tục cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản; thủ tục trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; thủ tục chuyển quyền khai thác khoáng sản; thủ tục gia hạn, trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; thủ tục phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; thủ tục nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ và quyết định đóng cửa mỏ; thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Ninh Thuận
3. Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt phương án đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá - Ninh Thuận
4. Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng - Ninh Thuận
5. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch - Ninh Thuận
Lên đầu trang