Nghị quyết về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1980 và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân do Quốc hội ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1991

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 1991 VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1980 VÀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 ngày 30 tháng 6 năm 1989 về việc thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp.
Sau khi nghe tờ trình của Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp do Chủ tịch Uỷ ban Võ Chí Công trình bày và thảo luận bản dự thảo lần thứ II sửa đổi Hiến pháp 1980;

QUYẾT ĐỊNH

1. Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý thành bản Dự thảo lần thứ III để tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong cả nước; sau đó tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, tiếp tục chỉnh lý thành bản Dự thảo lần thứ IV trình Quốc hội thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 10 cuối năm nay.

2. Giao cho uỷ ban sửa đổi Hiến pháp phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đợt lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong tháng 10 năm 1991.

3. Quốc hội mong đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội tích cực tham gian đợt lấy ý kiến này. Hội đồng bộ trưởng và Uỷ ban nhân dân các cấp tạo điều kiện cần thiết để việc tổ chức lấy ý kiến đạt kết quả tốt.

Quốc hội tin tưởng rằng, nhân dân ta sẽ xây dựng được bản Hiến pháp sửa đổi thể chế hoá đúng đắn nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng, thể hiện được ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đạt được yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra là "sửa đổi Hiến pháp 1980 một cách cơ bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới".

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 1991.

 

 

Lê Quang Đạo

(Đã ký)

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu Khôngsố
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/1991
Ngày hiệu lực 27/08/1991
Số công báo Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Nghị quyết về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1980 và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân do Quốc hội ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang