Đóng dấu búa Kiểm lâm - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính: Đóng dấu búa Kiểm lâm - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235939-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm; Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy Chữa cháy rừng - Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính: Đóng dấu búa Kiểm lâm - An Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xuất trình và nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm hoặc Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy Chữa cháy rừng - Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.
Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loại giấy tờ theo quy định.
• Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.
• Nếu hồ sơ đã phù hợp theo quy định thì trình thủ trưởng phân công cán bộ thực hiện việc đóng búa theo quy định.
Bước 3: Công chức Kiểm lâm được giao nhiệm vụ đóng búa Kiểm lâm:
• Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phải hướng dẫn chủ rừng hoặc chủ gỗ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
• Tiến hành xác minh đối tượng, nguồn gốc gỗ theo quy định pháp luật hiện hành trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Bước 4: Người thực hiện thủ tục hành chính nhận kết quả tại Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy Chữa cháy rừng - Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
+ Các loại gỗ tròn có đường kính đầu lớn từ 25 cen-ti-mét trở lên và chiều dài từ 1 mét trở lên (trừ gỗ khai thác từ rừng tự nhiên của các hộ gia đình, cộng đồng địa phương nơi có rừng để sử dụng tại chỗ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) bao gồm:
+ Gỗ được khai thác hợp pháp ở rừng tự nhiên trong nước.
+ Gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm khai thác từ rừng trồng tập trung, vườn, trồng phân tán (nhóm IA, IIA quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP).
+ Gỗ là tang vật vi phạm pháp luật đã có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
+ Gỗ tròn nhập khẩu hợp pháp trong trường hợp không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất khẩu.
+ Các loại gỗ tròn đã có dấu búa kiểm lâm được cắt ngắn để tiếp tục vận chuyển.
+ Gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp có chiều dài từ 1 mét trở lên, chiều dày từ 5 cen-ti-mét trở lên và chiều rộng từ 20 cen-ti-mét trở lên gồm:
+ Gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp được xẻ hoặc đẽo tại rừng tự nhiên được khai thác hợp pháp (trừ gỗ khai thác của hộ gia đình, cộng đồng địa phương nơi có rừng để sử dụng tại chỗ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép).
+ Gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ rừng trồng được xẻ hoặc đẽo tại rừng (nhóm IA, IIA quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính: Đóng dấu búa Kiểm lâm - An Giang

Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa Kiểm lâm;
Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập;
Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính: Đóng dấu búa Kiểm lâm - An Giang

Lên đầu trang