Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-BS84
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện hoặc tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất nếu có nhu cầu
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các huyện Kiên Hải, Phú Quốc và các xã đảo huyện Kiên Lương, thị xã Hà Tiên thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
Thời gian trích lục, trích đo không tính vào thời gian xử lý hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Kiên Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện cho cộng đồng dân cư được Nhà nước giao quản lý đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu.
* Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
* Trường hợp nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các công việc:
- Kiểm tra hiện trạng đất.
- Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Kiên Giang

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK
Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có)
Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Kiên Giang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về
1. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Kiên Giang

Lên đầu trang