Công văn số 3231/VPCP-NN về việc xử lý việc thu hồi 6.000 m2 đất của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Sài Gòn để thực hiện dự án BOT cầu Phú Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3231/VPCP-NN
V/v xử lý việc thu hồi 6.000 m2 đất của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Sài Gòn để thực hiện dự án BOT cầu Phú Mỹ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh.

Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét việc thu hồi 6.000 m2 đất của Công ty trách nhiệmhữu hạn Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Sài Gòn để thực hiện dự ánBOT cầu Phú Mỹ (công văn số 878/CNT-KHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2007). Về vấn đềnày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét lạiviệc thu hồi 6.000m2 đất của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủySài Gòn trong tổng số 84.604 m2 đất thuộc quận 2 và quận 7 tạiQuyết định số 1787/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh về thu hồi và giao cho Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ để đền bùgiải phóng mặt bằng chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư BOT cầu Phú Mỹ, báo cáo Thủtướng Chính phủ trước ngày 02 tháng 7 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Sài Gon;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý,
các Vụ CN, V.II, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 3231/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/06/2007
Ngày hiệu lực 13/06/2007
Số công báo Chưa rõ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn số 3231/VPCP-NN về việc xử lý việc thu hồi 6.000 m2 đất của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Sài Gòn để thực hiện dự án BOT cầu Phú Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang