Công văn 869/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 869/BXD-QLN
V/v Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg , Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện các công việc sau đây:

1. Trong năm 2018, tập trung hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho số hộ người có công còn lại trong Đề án đã được thẩm tra theo đúng quy định của Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ.

2. Đối với 100% vốn hỗ trợ giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg mà Bộ Tài chính đã cấp vào tháng 01/2018, đề nghị các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ người có công về nhà ở.

3. Báo cáo việc thực hiện chính sách trên địa bàn tính đến hết Quý I/2018 theo các nội dung sau:

- Số lượng hộ đã hoàn thành hỗ trợ (gồm xây mới và sửa chữa).

- Số lượng hộ đang triển khai thực hiện hỗ trợ (gồm xây mới và sửa chữa).

4. Riêng đối với số hộ (gồm xây mới và sửa chữa) bị loại khỏi Đề án đã được thẩm tra do: không còn nhu cầu hỗ trợ, đã được hỗ trợ bằng nguồn vốn khác hoặc các hình thức khác... thì các địa phương tổng hợp, báo cáo vào cuối Quý II/2018.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện và gửi báo cáo nhanh trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo định kỳ 3 tháng một lần về Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC; LĐTBXH (để p/hợp);
- SXD các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/hiện);
- Lưu:
VT, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 869/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/04/2018
Ngày hiệu lực 19/04/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 869/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang