Công văn 8641/VPCP-NN năm 2017 về xin ý kiến giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8641/VPCP-NN
V/v xin ý kiến giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Công văn số 4698/UBND-ĐC ngày 03 tháng 8 năm 2017 về việc xin ý kiến giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phù hợp với quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hp pháp của người dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- UBND Tp Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các
PCN, các Vụ: KTTH, PL, V.I, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, NN(3b).NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 8641/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/08/2017
Ngày hiệu lực 16/08/2017
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 8641/VPCP-NN năm 2017 về xin ý kiến giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang