Công văn 83282/CT-TTHT năm 2017 về ghi nhận khoản vốn đầu tư đã được góp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83282/CT-TTHT
V/v ghi nhận khoản vốn đầu tư đã được góp

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH PDH BIO VINA
Địa chỉ: Liền kề LK1-S09 Splendora; KĐT Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội - MST: 0107916772

Trả lời công văn số CV0117/T đề ngày 18/12/2017 của Công ty TNHH PDH BIO VINA về việc ghi nhận khoản vốn đầu tư đã được góp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung đơn vị hỏi về việc ghi nhận số tiền đã chi phục vụ cho hoạt động đầu tư có được ghi nhận là khoản đầu tư đã được góp hay không và cách hạch toán, ghi nhận như thế nào, thời điểm nào. không thuộc thẩm quyền trả lời của Cục Thuế TP Hà Nội. Đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Chế độ Kế toán - Kiểm Toán để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH PDH BIO VINA được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 83282/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2017
Ngày hiệu lực 28/12/2017
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 83282/CT-TTHT năm 2017 về ghi nhận khoản vốn đầu tư đã được góp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang