Công văn 804/TTg-CN năm 2018 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 804/TTg-CN
V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1397/BXD-QHKT ngày 11 tháng 6 năm 2018 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030 như ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên. Đồng thời chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030 đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm quản lý thực hiện quy hoạch theo quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT CT, TC, TN&MT; VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (16).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 804/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/06/2018
Ngày hiệu lực 25/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 804/TTg-CN năm 2018 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang