Công văn 7950/BTC-QLCS năm 2018 thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương do Bộ Tài chính ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7950/BTC-QLCS
V/v thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 8041/VPCP-CN ngày 02/8/2017 của Văn phòng Chính phủ: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến chính sách tài chính về đất đai đối với dự án xây dựng, kinh doanh công trình căn hộ khách sạn (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), biệt thự nghỉ dưỡng (resort)”; Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng rà soát chính sách liên quan đến đất xây dựng cơ sở lưu trú du lịch (gồm: căn hộ khách sạn, biệt thự du lịch, nhà nghỉ du lịch, căn hộ du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch khác).

Để có căn cứ thực tế thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên; Bộ Tài chính đề nghị Quý Ủy ban báo cáo tình hình thực hiện việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất) đối với dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch (gồm: căn hộ khách sạn, biệt thự du lịch, nhà nghỉ du lịch, căn hộ du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch khác) tại địa phương theo đề cương (đính kèm); đồng thời nêu các vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án xử lý; gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản); địa chỉ 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10/7/2018 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

BÁO CÁO VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ ...

(Đính kèm Công văn số 7950/BTC-QLCS ngày 03/7/2018 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Thông tin Dự án

Quyết định giao đất/ cho thuê đất

Diện tích đất được giao/cho thuê

Thời hạn sử dụng đất

Số tiền thu, nộp nghĩa vụ tài chính về đất (VNĐ)

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có)

Tình hình cấp GCN cho người mua

Số tiền sử dụng đất phải nộp

Số tiền thuê đất phải nộp

Diện tích đất giao có thu tiền sử dụng đất

Diện tích đất thuê

Diện tích đất khác

Số tiền đã nộp

Số tiền còn n

Tổng số

Số tiền đã nộp

S tiền còn n

Tổng số

1

Dự án xây dựng Biệt thự nghỉ dưỡng A của Công ty X tại địa chỉ ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án Căn hộ du lịch B của Công ty Y tại địa chỉ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Cột Quyết định giao đất, cho thuê đất: đề nghị ghi rõ trích yếu Quyết định.

- Cột "miễn, giảm tiền sử dụng đất/ tiền thuê đất": đề nghị ghi rõ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn của việc miễn, giảm; cách xác định mức miễn, giảm.

- Cột "Tình hình cấp GCN cho người mua": đề nghị nêu rõ loại đất và thời hạn sử dụng đất;

(Bản file xin gửi đến địa chỉ email: toquynhthao@mof.gov.vn)

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 7950/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2018
Ngày hiệu lực 03/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 7950/BTC-QLCS năm 2018 thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương do Bộ Tài chính ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang