Công văn 71/BXD-QLN năm 2013 trả lời công văn 9090/SXD-B61 hướng dẫn việc hỗ trợ nhà ở đối với người mới được công nhận là người có công với cách mạng theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 9090/SXD-B61 ngày 18/11/2013 của Sở Xây dựng Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9090/SXD-B61 ngày 18/11/2013 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc hỗ trợ về nhà ở đối với người mới được công nhận là người có công với cách mạng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ thì người được cơ quan có thẩm quyền công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 hoặc là người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được hưởng hỗ trợ cải thiện nhà ở. Vì vậy, đối với các trường hợp mới được công nhận là người hoạt động cách mạng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì cũng được hưởng hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đối chiếu với các trường hợp cụ thể, báo cáo UBND thành phố để thực hiện việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
 Nguyễn Mạnh Hà

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 71/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2013
Ngày hiệu lực 10/12/2013
Số công báo Chưa rõ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 71/BXD-QLN năm 2013 trả lời công văn 9090/SXD-B61 hướng dẫn việc hỗ trợ nhà ở đối với người mới được công nhận là người có công với cách mạng theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang