Công văn 6702/VPCP-CN năm 2018 về hướng dẫn mẫu biểu văn bản liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6702/VPCP-CN
V/v hướng dẫn mẫu biểu văn bản liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để thực hiện đúng quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thống nhất và hướng dẫn đầy đủ các mẫu biểu văn bản liên quan đến các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư (đặc biệt là hình thức văn bản quyết định chủ trương đầu tư của các cấp) để thống nhất trong quá trình thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ:
Tư pháp, GTVT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN(2), Diep.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 6702/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/07/2018
Ngày hiệu lực 16/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 6702/VPCP-CN năm 2018 về hướng dẫn mẫu biểu văn bản liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang