Công văn 6381/VPCP-QHQT năm 2018 về kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Lao động quốc tế tại Thụy Sỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6381/VPCP-QHQT
V/v kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Lao động quốc tế tại Thụy Sỹ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2528/LĐTBXH-HTQT ngày 26 tháng 6 năm 2018 báo cáo kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Thụy Sỹ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với các kiến nghị của Bộ tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg (để b/c);
- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- VCCI;
- LMHTXVN;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 6381/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/07/2018
Ngày hiệu lực 06/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 6381/VPCP-QHQT năm 2018 về kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 107 của Tổ chức Lao động quốc tế tại Thụy Sỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang