Công văn 6271/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của Báo Dân trí liên quan đến việc thực hiện dự án BT và quản lý đất công tại tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6271/VPCP-V.I
V/v kiểm tra phản ánh của Báo Dân trí liên quan đến việc thực hiện dự án BT và quản lý đất công tại tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Báo điện tử Dân trí có loạt bài phản ánh tại tỉnh Bắc Giang, doanh nghiệp tự đề xuất dự án BT nghìn tỷ trúng thầu, được ưu ái nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang, được Ủy ban nhân dân tỉnh bảo lãnh vay vốn, đây là doanh nghiệp liên tiếp trúng hàng chục gói thầu tại Bắc Giang đã gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời, Báo điện tử Dân trí còn có bài "Bắc Giang: Xẻ cả công viên cho sếp doanh nghiệp mượn làm dự án sân tập golf" phản ánh 17.472 m2 đất trung tâm thành phố Bắc Giang thuộc quy hoạch Công viên Hoàng Hoa Thám nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Giang cho tư nhân mượn đ xây dựng sân tập golf với thời hạn 48 năm (các bài báo sao gửi kèm). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trc Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Báo điện tử Dân trí và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng BT, việc cho mượn đất quy hoạch Công viên Hoàng Hoa Thám để xây dựng sân tập golf, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh
tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
- Tỉnh ủy Bắc Giang;
- Báo Dân trí;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: CN, NN, C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3), HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Duy Hưng

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 6271/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/07/2018
Ngày hiệu lực 04/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 6271/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của Báo Dân trí liên quan đến việc thực hiện dự án BT và quản lý đất công tại tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang