Công văn 6255/VPCP-QHQT năm 2018 về nghiên cứu vấn đề báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6255/VPCP-QHQT
V/v nghiên cứu vấn đề báo nêu

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B Khoa học và Công nghệ.

Thời báo Kinh tế Việt Nam số 153 ra ngày 27 tháng 6 năm 2018 có đăng bài viết “Cần chính sách thúc đẩy doanh nghiệp nội địa khi chuyển giao công nghệ không như k vọng”, đề cập vấn đề chuyển giao công nghệ từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, phối hợp, nghiên cứu tiếp thu phù hợp các ý kiến cũng như các khuyến nghị chính sách được nêu trong bài báo để phục vụ công tác tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như công tác hoạch định chính sách trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng
CP, Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp
, Trợ lý TTg, Các Vụ: KGVX, TGĐ Cng TTĐTCP;
-
Lưu: VT,QHQT(2)QH

B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
M
ai Tiến Dũng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 6255/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2018
Ngày hiệu lực 03/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 6255/VPCP-QHQT năm 2018 về nghiên cứu vấn đề báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang