Công văn 6187/VPCP-KGVX về đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6187/VPCP-KGVX
V/v đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2018

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam (văn bản số 783/THVN-KG ngày 20 tháng 6 năm 2018) về việc đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tạo robot Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc thi ABU Robocon 2018 theo đúng các quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: KHCN, GDĐT, VHTTDL, TTTT, CA;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3).
BH.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 6187/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/07/2018
Ngày hiệu lực 02/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 6187/VPCP-KGVX về đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang