Công văn 6150/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý, khắc phục sau thanh tra khiếu nại, tố cáo của một số công dân Tổ 6 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội liên quan đến việc thu hồi đất do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6150/VPCP-V.I
V/v xử lý, khắc phục sau thanh tra khiếu nại, tố cáo của một số công dân Tổ 6 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội liên quan đến việc thu hồi đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bản số 114/BC-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 về việc xử lý, khắc phục sau thanh tra khiếu nại, tố cáo của một số công dân Tổ 6 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và ý kiến của Bộ Xây dựng (Văn bản số 1255/BXD-TTr ngày 29 tháng 5 năm 2018), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 2804/BTNMT-TTr ngày 30 tháng 5 năm 2018), Thanh tra Chính phủ (Văn bản số 861/TTCP-C.I ngày 05 tháng 6 năm 2018), Bộ Tư pháp (Văn bản số 2134/BTP-TTr ngày 13 tháng 6 năm 2018) liên quan đến việc thu hồi đất, giao cho Công ty cổ phần Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư Phú Hòa thuê xây dựng Khu dịch vụ, đào tạo nhân sự cao cấp và văn phòng làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Phê bình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định thu hồi đất của các hộ dân trái quy định của pháp luật và thiếu nghiêm túc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quy định của pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, khắc phục, xử lý các vi phạm trong vụ việc này.

2. Quyết định thu hồi đất trái pháp luật đã bị hủy bỏ, theo đó đất phải được giao trả cho các hộ dân sử dụng nhưng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội không giao trả mà giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm quản lý là không có cơ sở pháp luật, ý kiến của Bộ Tư pháp là đúng pháp luật.

3. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao trả đất cho các hộ dân sử dụng theo đúng quy định của pháp luật và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 8722/VPCP- V.I ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ (trong đó có cả trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trong việc ra quyết định thu hồi đất trái pháp luật), báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 9 năm 2018 (gửi kèm theo các tài liệu về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Văn phòng Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Thành ủy Hà Nội;
- HĐND TP Hà Nội;
- Bà Phạm Thị Hằng (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ; NN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 6150/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/06/2018
Ngày hiệu lực 29/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 6150/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý, khắc phục sau thanh tra khiếu nại, tố cáo của một số công dân Tổ 6 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội liên quan đến việc thu hồi đất do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang