Công văn 5891/BNN-KH năm 2016 về chuyển giao nhà ở, đất ở, ao hồ, hành lang mương tưới về địa phương quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5891/BNN-KH
V/v Chuyển giao nhà ở, đất ở, ao hồ, hành lang mương tưới về địa phương quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh BắcGiang tại văn bản số 1193/UBND-KT ngày 06/5/2016, Bộ Tài chính đã có văn bản số7373/BTC-QLCS ngày 31/5/2016 phê duyệt phương án sp xếp lại, xử lý nhà đất của các đơn vị thuộc BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong đó cóphương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang.Theo phương án được phê duyệt, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang được:

- Tiếp tục sử dụng theo quy hoạch củatỉnh Bắc Giang đối với phần diện tích nhà, đất (588.844,6m2 đất, 24.666 m2n sử dụng) đangsử dụng vào mục đích đào tạo;

- Chuyển giao về địa phương quản lýđể xử lý theo quy định của pháp luật đối với diện tích 113.438 m2 đất(gồm hành lang mương tưới; 55.000 m2, ao hồ: 13.438 m2,khu tập thể cán bộ, công nhân viên: 45.000 m2).

Đtạo điều kiệnthuận li cho Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang quản lý,sử dụng hiệu quả diện tích nhà, đất được giao và giải quyết chế độ chính sáchvề nhà ở, đất ở cho cán bộ, công nhân viên theo quy định hiện hành, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý chuyển giao 113.438 m2 đất(gồm hành lang mương tưới: 55.000 m2, ao hồ (đã bị lấn chiếm):13.438 m2, khu tập thể cán bộ, công nhân viên:45.000 m2) về địa phương quản lý. Bộ nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tiếp nhận và quan tâm, tạo điềukiện giúp đỡ để Trường hoàn thiện các thủ tục về đất đaitheo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản);
- Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang;
- Lưu VT, KH
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 5891/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2016
Ngày hiệu lực 11/07/2016
Số công báo Chưa rõ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 5891/BNN-KH năm 2016 về chuyển giao nhà ở, đất ở, ao hồ, hành lang mương tưới về địa phương quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang