Công văn 5883/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của báo chí liên quan đến việc thực hiện Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5883/VPCP-V.I
V/v kiểm tra phản ánh của báo chí liên quan đến việc thực hiện Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Báo điện tử Thương hiệu và Công luận thuộc Cơ quan Trung ương Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam số ra ngày 30 tháng 5 năm 2018 có bài "Khánh Hòa: Dự án BT Trường Chính trị có thất thoát tài sản nhà nước?" phản ánh việc sử dụng khu "đất vàng" 7.388,9 m2 tại số 1 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang để đi ứng, hoàn vốn cho Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, giao cho Công ty cổ phần Thanh Yến thực hiện Dự án Khu phức hp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư đã gây thất thoát tài sản nhà nước (bài báo sao gửi kèm). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trường Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Báo điện tử Thương hiệu và Công luận và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tỉnh ủy Khánh Hòa;
- Báo Thương hiệu và Công luận;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng,
các Vụ: CN, NN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 5883/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/06/2018
Ngày hiệu lực 21/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 5883/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của báo chí liên quan đến việc thực hiện Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang