Công văn 5684/VPCP-CN năm 2018 về kiểm tra đơn thư tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5684/VPCP-CN
V/v kiểm tra đơn thư tố cáo

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có văn bản số 2714-CV/UBNTTW ngày 02 tháng 5 năm 2018 chuyển đơn thư của bà Phạm Thị Ngà (địa chỉ: số 369, đường Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, làm rõ nội dung tố cáo trên cơ sở quy định của Luật đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan, tổ chức đối thoại công khai, mời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ t
ướng, các Phó Th tướng;
- Ủy ban Kiểm tra TW (để b/c);
- C
ác Bộ: TN&MT, XD, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng
TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
-
Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 5684/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/06/2018
Ngày hiệu lực 15/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 5684/VPCP-CN năm 2018 về kiểm tra đơn thư tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang