Công văn 4402/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng chào mẫu cho khách hàng do Tổng cục Thuế ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...
Nội dung văn bản tiếp tục được cập nhật! #21


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4402/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công.
(Đ/c: 36 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 08B/2016/TCG-PKT ngày 8/8/2016 và công văn không số ngày 28/7/2016 của Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng chào mẫu cho khách hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT như sau:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

…”

Tại khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính như sau:

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.””

Tại Điều 7 Mục 2 Chương II Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 quy định về các hình thức khuyến mại như sau:

“Điều 7. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

1. Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán, cung ứng trên thị trường.

2. Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào.

3. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu, dịch vụ mẫu và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu.”

Căn cứ quy định tại Điều 16 Mục 2 Chương II Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 quy định về trình tự thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công: Công ty hoạt động lĩnh vực Dệt may, chuyên may các mặt hàng thời trang để xuất khẩu, Công ty có thực hiện chương trình khuyến mại “Tặng, chào mẫu” sản phẩm do Công ty sản xuất cho khách hàng trong nước và nước ngoài thì đề nghị Công ty liên hệ với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định chương trình khuyến mại tặng, chào mẫu sản phẩm nêu trên của Công ty có thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thương mại không? Trên cơ sở kết quả xác định của Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và căn cứ các quy định pháp luật về thuế GTGT, hóa đơn đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT và lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa tặng, chào mẫu cho khách hàng theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Xem nội dung dẫn chiếu
Xem nội dung dẫn chiếu
Xem nội dung dẫn chiếu
Xem nội dung dẫn chiếu
Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 4402/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/09/2016
Ngày hiệu lực 22/09/2016
Số công báo Chưa rõ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 4402/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng chào mẫu cho khách hàng do Tổng cục Thuế ban hành


Văn bản được hướng dẫn

  • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

  • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

  • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

  • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

  • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

  • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

  • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

  • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

  • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

  • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

  • Hiện chưa có!
Lên đầu trang