Công văn 3868/TCHQ-GSQL năm 2018 về xây dựng hàng rào của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...
Nội dung văn bản tiếp tục được cập nhật! #21


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3868/TCHQ-GSQL
V/v xây dựng hàng rào của DNCX

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Tập Đoàn Nidec Nhật Bản.
(S20 Võ Văn Dũng, Ô chợ Dừa, Quận Đng Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số CV300318/NIDEC ngày 26/04/2018 của Tập đoàn Nidec Nhật Bản về việc không xây dựng hàng rào phân cách giữa Công ty Nidec Techno Moto Việt Nam (là DNCX, gọi tắt là NTMV) và Công ty Nidec Shipo Việt Nam (là DNCX, gọi tắt là NSCV) thuộc cùng Tập đoàn NIDEC là nhà đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan”

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thì (i) “Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan trừ ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”; (ii) “Khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, cng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên trường hợp Công ty Nidec Techno Moto Việt Nam và Công ty Nidec Shipo Việt Nam đều là doanh nghiệp chế xuất, đã được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có ranh gii địa lý xác định và đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan đồng ý đề nghị về việc không xây dựng hàng rào cứng ngăn cách giữa hai Công ty. Trong quá trình hoạt động, Công ty Nidec Techno Moto Việt Nam và Công ty Nidec Shipo Việt Nam phải đảm bảo tách biệt các khu vực sản xuất, lưu giữ nguyên liệu, vật tư, linh kiện, máy móc, thiết bị, sản phẩm giữa hai Công ty và được hạch toán, theo dõi độc lập tại hệ thống sổ sách kế toán của từng Công ty theo các quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tập đoàn Nidec Nhật Bản được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QL KCNC Láng- Hòa Lạc (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

Xem nội dung dẫn chiếu
Xem nội dung dẫn chiếu
Xem nội dung dẫn chiếu
Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 3868/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2018
Ngày hiệu lực 03/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 3868/TCHQ-GSQL năm 2018 về xây dựng hàng rào của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang