Công văn 34670/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ tư vấn kiểm thử phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34670/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT dịch vụ tư vấn kiểm thử phần mềm

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Trung tâm Chính Phủ điện tử
(Địa chỉ: Số 6, Chùa một cột, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
MST: 0102866380)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 61/CPĐT ngày 26/04/2018 của Trung tâm Chính Phủ điện tử hỏi về thuế suất thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin quy định:

+ Tại Khoản 10 Điều 3 giải thích một số từ ngữ như sau:

"10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm."

+ Tại Khoản 3 Điều 9 quy định các loại dịch vụ phần mềm bao gồm:

"b) Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm;"

- Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

"Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

21...Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Trung tâm Chính phủ điện tử có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm thử phần mềm với khách hàng, thuộc các loại dịch vụ phần mềm quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính Phủ thì hoạt động cung cấp dịch vụ này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 34670/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/05/2018
Ngày hiệu lực 28/05/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 34670/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ tư vấn kiểm thử phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang