Công văn 3318/VPCP-KTTH năm 2018 báo cáo sự việc báo nêu về Vụ lừa tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3318/VPCP-KTTH
V/v báo cáo về việc sự việc báo nêu

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ, liên quan đến việc báo điện tử Dân trí ngày 09 tháng 4 năm 2018 đăng bài về "Vụ lừa tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xem xét xử lý vụ việc theo thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, đề xuất biện pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- TTg, các PTTg;
- VPTW Đảng, VP Tổng bí thư;
- UBND TP Hà Nội;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, PL, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 3318/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/04/2018
Ngày hiệu lực 11/04/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 3318/VPCP-KTTH năm 2018 báo cáo sự việc báo nêu về Vụ lừa tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang