Công văn 2637/VPCP-CN năm 2018 về giá cho thuê kết cấu hạ tầng hạng mục tôn tạo, xử lý nền đất yếu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2637/VPCP-CN
V/v giá cho thuê kết cấu hạ tầng hạng mục tôn tạo, xử lý nền đất yếu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ tài chính

Về đề nghị của BộGiao thông vận tải (Công văn s 931/BGTVT-KCHT ngày 25 tháng 01 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1231/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02 tháng 3 năm 2018) và Tài chính (Công văn số 2293/BTC-QLG ngày 28 tháng 02 năm 2018) về giá cho thuê kết cấu hạ tầng hạng mục tôn tạo, xử lý nền đất yếu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt Phương án cho thuê, bao gồm cả giá cho thuê kết cấu hạ tầng cảng biển đối với hạng mục tôn tạo, xử lý nền đất yếu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện) theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc hoàn vốn đầu tư của Nhà nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1345/TTg-KTN ngày 08 tháng 8 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;

- Công ty TNHH Cảng container quốc tế Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 2637/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/03/2018
Ngày hiệu lực 23/03/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 2637/VPCP-CN năm 2018 về giá cho thuê kết cấu hạ tầng hạng mục tôn tạo, xử lý nền đất yếu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang