Công văn 2407/BHXH-BT năm 2018 về giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/BHXH-BT
V/v giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nỗ lực đôn đốc, thu hồi số tiền nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đtiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đạt hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Hàng tháng báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác thu, thu nợ; thanh tra, kiểm tra đột xuất chuyên ngành đối với các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

2. Thực hiện thu hồi nợ BHXH, BHYT có hiệu quả, phấn đấu giảm nợ hằng quý theo chỉ tiêu được giao (biểu chi tiết đính kèm).

3. Hằng tháng báo cáo kết quả và vướng mắc trong công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN về BHXH Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các t
nh, tp;
- T
ng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, BT (03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU GIẢM NỢ BHXH, BHTN, BHYT NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 2407/BHXH-BT ngày 28/6/2018 của BHXH Việt Nam)

STT

BHXH tỉnh, thành phố

Chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ năm 2018

20

Điện Biên

1.14%

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 2407/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2018
Ngày hiệu lực 28/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 2407/BHXH-BT năm 2018 về giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang