Công văn 2079/TTCP-TD&XLĐT năm 2013 phối hợp cung cấp thông tin công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo do Thanh tra Chính phủ ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/TTCP-TD&XLĐT
V/v phối hợp cung cấp thông tin công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị; Thông báo số 307-TB/TW ngày 10/02/2010 thông báo ý kiến của Ban Bí thư về Đề án đổi mới công tác tiếp dân; Nghị quyết số 30/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội khóa XI về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước; Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân tại bộ, ngành, địa phương, trong đó, cần tập trung thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc ở địa phương, hạn chế công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên Trung ương.

2. Chỉ đạo Trụ sở tiếp công dân của bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước; thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng (trước ngày 20) gửi về Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước (qua Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Thanh tra Chính phủ; địa chỉ: số 01 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Email: tstcdtwhanoi@thanhtra.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Nội dung báo cáo bao gồm:

- Tình hình khiếu nại, tố cáo, các vụ việc đông người, phức tạp đã tiếp trong kỳ báo cáo;

- Kết quả tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của bộ, ngành, địa phương;

- Dự báo tình hình các vụ việc đông người, phức tạp có khả năng khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan Trung ương, Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (để Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước chủ động phương án tổ chức tiếp công dân và phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự).

3. Chỉ đạo Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng của cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước (theo địa chỉ trên) để theo dõi và phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm việc xử lý chính xác, hạn chế tình trạng chuyển đơn thư, hướng dẫn công dân không đúng quy định.

4. Chỉ đạo Trụ sở Tiếp công dân của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp địa chỉ Trụ sở, số điện thoại liên lạc của cán bộ phụ trách Trụ sở, cán bộ tiếp công dân, địa chỉ email, đường dây nóng liên lạc khi cần thiết (có mẫu kèm theo).

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Tổng Thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thanh tra, Trụ sở tiếp công dân của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trụ sở TCDTW Đảng và Nhà nước;
- Các cục: I, II, III; các vụ: TD&XLĐT, KHTCTH, Pháp chế, Tổ chức, I, II, III;
- Lưu: VT.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Đức Hạnh

 

THÔNG TIN

TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Công văn số 2079/TTCP-TD&XLĐT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)

1. Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội

1.1. Địa chỉ: số 01 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

1.2. Hòm thư điện tử: tstcdtwhanoi@thanhtra.gov.vn

1.3. Lãnh đạo phụ trách và đường dây nóng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.

Nguyễn Hồng Điệp

Vụ trưởng

Phụ trách Trụ sở

Cơ quan: 080.49168

ĐTDĐ: 0986.688.888

2.

Phan Văn Hải

Trưởng phòng

Tiếp Công dân

Cơ quan: 080.49181

ĐTDĐ: 0904.329.546

3.

Phòng Tổng hợp

 

Cơ quan: 080.49262

2. Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

2.1. Địa chỉ: số 35 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Hòm thư điện tử: tstcdtwhochiminh@thanhtra.gov.vn

2.3. Lãnh đạo phụ trách và đường dây nóng:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.

Nguyễn Văn Hòa

Phó Vụ trưởng

Phụ trách Trụ sở

Cơ quan: 080.85679

ĐTDĐ: 0938.183.089

2.

Nguyễn Xuân Noãn

Trưởng phòng

Tiếp Công dân

Cơ quan: 080.85789

ĐTDĐ: 0949.028.789

* Ghi chú: Thông tin phản hồi gửi về Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội trước ngày 30/9/2013.

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 2079/TTCP-TD&XLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/09/2013
Ngày hiệu lực 16/09/2013
Số công báo Chưa rõ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 2079/TTCP-TD&XLĐT năm 2013 phối hợp cung cấp thông tin công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo do Thanh tra Chính phủ ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang