Công văn 1580/BHXH-CSYT năm 2018 về thanh toán xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...
Nội dung văn bản tiếp tục được cập nhật! #21


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1580/BHXH-CSYT
V/v thanh toán các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là B
o hiểm xã hội tỉnh)

Ngày 09/4/2018, Bộ Y tế có Công văn số 1907/BYT-AIDS về việc hướng dẫn các tỉnh thanh toán các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT). Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

Bảo hiểm xã hội các tỉnh đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT cung cấp hợp đồng ký kết với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, thành phố về việc chuyển bệnh phẩm (hoặc người bệnh) đi thực hiện các xét nghiệm CD4, tải lượng HIV, xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV để bổ sung phụ lục hợp đồng KCB BHYT làm cơ sở thanh toán như hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 510/BHXH-CSYT ngày 22/02/2017 về việc thanh toán BHYT cho một số dịch vụ kỹ thuật y tế chuyển sang cơ sở KCB khác để thực hiện. Lưu ý một số nội dung sau:

- Đối với các xét nghiệm CD4, tải lượng HIV: Chỉ chuyển bệnh phẩm (hoặc người bệnh) đến cơ sở y tế đã được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện các xét nghiệm CD4, tải lượng HIV (bao gồm các bệnh viện, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, thành phố) đối với các trường hợp người bệnh đang được quản lý và điều trị HIV/AIDS tại cơ sở KCB có chức năng điều trị HIV/AIDS quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế.

- Đối với xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV: cơ sở KCB (bao gồm bệnh viện, cơ sở KCB có chức năng điều trị HIV/AIDS) chỉ chuyển bệnh phẩm (hoặc người bệnh) đến cơ sở y tế đã được Bộ Y tế ra Quyết định công nhận phòng xét nghiệm của cơ sở KCB đó đủ tiêu chuẩn khẳng định các trường hợp HIV dương tính theo quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn đảm bảo chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV hoặc cơ quan có thẩm quyền (Bộ Y tế, cơ quan được Bộ Y tế phân cấp hoặc ủy quyền) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV đối với các trường hợp đã có kết quả xét nghiệm sàng lọc HIV dương tính theo đúng hướng dẫn tại tiết b, điểm 1, Mục IV Hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm huyết thanh học HIV ban hành kèm theo Quyết định số 1098/QĐ-BYT ngày 04/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Yêu cầu BHXH các tỉnh tổ chức giám định chặt chẽ, đảm bảo thanh toán đúng quy định, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam những khó khăn vướng mắc để có hướng giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: GĐB, GĐN, TCKT, TTKT, DVT, KTNB;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

 

Xem nội dung dẫn chiếu
Xem nội dung dẫn chiếu
Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1580/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/05/2018
Ngày hiệu lực 07/05/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 1580/BHXH-CSYT năm 2018 về thanh toán xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang