Công văn 14/TCT-CS năm 2013 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng do Tổng cục Thuế ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/TCT-CS
V/v Thuế GTGT đối với hoạt động cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

Kínhgửi: Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Sao Thuỷ.
(Toà nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số330 ngày 24/11/2012 của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Sao Thuỷđề nghị giải quyết vướng mắc về thuế GTGT đối với hoạt động cho vay vốn của tổchức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Ngày 11/12/2012, Bộ Tài chính đã cócông văn số 17164/BTC-TCT hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương về thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân khôngphải là tổ chức tín dụng (bản photocopy kèm theo), đề nghị Công ty liên hệ vớicơ quan thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Công tycổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Sao Thuỷ được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 14/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/01/2013
Ngày hiệu lực 02/01/2013
Số công báo Chưa rõ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 14/TCT-CS năm 2013 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng do Tổng cục Thuế ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang