Công văn 1321/BHXH-QLT về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI

TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1321/BHXH-QLT
V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cui năm 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động.

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Thông báo s205/TB-NHNN ngày 02/07/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 02/07/2018.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 02/07/2018 cho 6 tháng cuối năm 2018, đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ là: 22.635 đồng/USD (Hai mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi lăm Đồng VND).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng n
ghiệp vụ;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên trang web;
- Lưu
: VT, QLT (Thu).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1321/BHXH-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/07/2018
Ngày hiệu lực 02/07/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 1321/BHXH-QLT về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang