Công văn 1059/BCA-TCAN năm 2018 về thực hiện cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Công an ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/BCA-TCAN
V/v thực hiện cấp giấy thông hành XNC vùng biên giới VN - TQ.

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 130/UBND-NC ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị cho phép Công an tỉnh Lạng Sơn được cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho công dân thường trú tại tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc lao động, Bộ Công an có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Hiệp định) thì đối tượng được cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới chỉ bao gồm công dân có hộ khẩu thường trú tại xã, phường, thị trấn biên gii và cán bộ; công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại các huyện, thị xã biên giới của Việt Nam tiếp giáp Trung Quốc.

- Năm 2016, theo đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn (tại công văn số 96/UBND-NC ngày 09/6/2016), Bộ Công an đã cho phép Công an Lạng Sơn cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho số lái xe, chủ hàng, chủ phương tiện thường trú ở các tỉnh nội địa qua lại biên giới, nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyên chở hàng hóa, nông sản phẩm sang Trung Quốc. Đây là giải pháp tình thế nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa, phương tiện ở các cửa khẩu, cặp chợ biên giới. Tuy nhiên, khi biết việc này, phía Trung Quốc đã phản ứng ta đơn phương mở rộng phạm vi cấp giấy thông hành, vi phạm Hiệp định; đồng thời đề nghị nếu cần mở rộng phạm vi cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới thì hai bên có thể trao đổi cụ thể trong cơ chế của Ủy ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Do đó, nếu cần mở rộng phạm vi cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho công dân thường trú tại tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc lao động, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để đàm phán với phía Trung Quốc về việc này.

Bộ Công an xin trao đổi UBND tỉnh Lạng Sơn rõ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công
an tỉnh Lạng Sơn (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCAN (QLXNC), 4b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Bùi Văn Nam

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1059/BCA-TCAN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/05/2018
Ngày hiệu lực 14/05/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 1059/BCA-TCAN năm 2018 về thực hiện cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Công an ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang