Công văn 1048/BHXH-CSYT năm 2016 giải quyết khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1048/BHXH-CSYT
V/v giải quyết khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hi thành phố HàNội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Công văn số 154/BHXH-GĐBHYT1 ngày21/01/2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, xin ý kiến về khó khăn vướng mắckhi thực hiện giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế,trong trường hợp kết quả xét nghiệm không phải do Trưởng khoa Xét nghiệm kết luận,ký xác nhận. Vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Vấn đề các cơ sở khám, chữa bệnh thiếunhân lực để thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng theo qui chế bệnh viện đượcban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế, Bảohiểm xã hội Việt Nam đã có công văn đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến, nhưng hiện tạichưa nhận được phúc đáp. Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về vấnđề này, đtạo Điều kiện cho Bệnh viện hoạt động liên tụcvà được thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề nghịGiám đốc Bệnh viện ủy quyền và chịu trách nhiệm về việc giao cho cử nhân, bác sỹđược cấp Chứng chỉ hành nghề trong phạm vi xét nghiệm, đọc và ký thay Trưởngkhoa kết quả xét nghiệm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời để Bảohim xã hội thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- BHXH các tnh, thành phố;
- Trưởng Ban CSYT (để b/c);
- Lưu: VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN

Lê Văn Phúc

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1048/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/03/2016
Ngày hiệu lực 28/03/2016
Số công báo Chưa rõ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công văn 1048/BHXH-CSYT năm 2016 giải quyết khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang