Công điện 02/CĐ-BGTVT năm 2018 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng bảo trì công trình đường bộ đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đã đưa vào khai thác do Bộ Giao thông vận tải ban hành


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT ĐÃ ĐƯA VÀO KHAI THÁC

Bộ GTVT điện:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Doanh, nghiệp dự án, Nhà đầu tư BOT có dự án đường bộ đang khai thác;
- Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Thời gian qua, các đơn vị quản lý và các Doanh nghiệp dự án, Nhà đầu tư BOT đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, khai thác và bảo trì ở giai đoạn khai thác sử dụng đối với các tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mrộng theo hình thức BOT nhưng so với yêu cầu thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, mặt đường còn xuất hiện hư hỏng, hệ thống báo hiệu đường bộ, hệ thống thoát nước chưa được sạch sẽ...

Để đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng bảo trì công trình tại các dự án này, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổng cục ĐBVN, các Doanh nghiệp dự án, Nhà đầu tư BOT, các Ban QLDA và Sở GTVT thực hiện ngay các nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công điện số 76/CĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018.

2. Yêu cầu các Doanh nghiệp dự án, Nhà đầu tư BOT:

- Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các nhà thầu thi công kịp thời sửa chữa các hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành (nhất là các hư hỏng trên mặt đường);

- Thực hiện công tác bảo trì (bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất) theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng;

- Tăng cường công tác tổ chức giao thông, khắc phục các bất cập để đảm bảo an toàn giao thông.

3. Giao Tổng cục ĐBVN, các Ban QLDA, các Sở GTVT:

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Doanh nghiệp dự án, Nhà đầu tư BOT và các đơn vị liên quan kịp thời thực hiện các nội dung nêu tại mục 2 trên;

- Tổng cục ĐBVN thực hiện quyền của Cơ quan nhà có thẩm quyền, dừng thu giá theo quy định đối với các dự án không kịp thời sửa chữa các hư hỏng hoặc bảo trì không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ ĐTCT, ATGT;
- Cục QLXD&CL CTGT;
- Báo GTVT, Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu: VT, KCHT (04 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Công điện
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 02/CĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/01/2018
Ngày hiệu lực 09/01/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Công điện 02/CĐ-BGTVT năm 2018 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng bảo trì công trình đường bộ đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT đã đưa vào khai thác do Bộ Giao thông vận tải ban hành


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được căn cứ

 • Hiện chưa có!

Văn bản liên quan ngôn ngữ

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang