Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-271870-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc đường bưu chính) đến Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ bến hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ bến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép hoạt động gửi chủ bến theo quy định

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu số 6, Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT (đối với trường hợp đề nghị cấp bến thủy nội địa)
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu số 7 Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT (đối với trường hợp đề nghị cấp bến khách ngang sông)
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt; hồ sơ hoàn công
Biên bản nghiệm thu công trình
Sơ đồ vùng nước trước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến lập
Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến)
Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
Tải về
1. Thông tư 50/2014/TT-BGTVT quản lý cảng, bến thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
Tải về
1. Thông tư 50/2014/TT-BGTVT quản lý cảng, bến thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 40.000 đồng/1 lần cấp phép 1. Thông tư 47/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa do Bộ tài chính ban hành
Lên đầu trang