Announcement No. 1228/TB-BHXH dated June 18, 2018adjusting statutory pay rate


Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

VIETNAM SOCIAL SECURITY
HO CHI MINH CITY SOCIAL SECURITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No.1228/TB-BHXH

Ho Chi Minh City, June 18, 2018

 

ANNOUNCEMENT

ADJUSTING STATUTORY PAY RATE

Pursuant to the Law on Social Insurance; Health Insurance and Decree No.105/2014/ND-CP dated November 15, 2014 of the Government on guidelines for the Law on Health Insurance;

- Pursuant to Decree No.72/2018/ND-CP dated May 15, 2018 of the Government which stipulates that the statutory pay rate since July 01, 2018 is VND 1,390,000.

Ho Chi Minh City Social Security hereby announces that the statutory pay rate as the basis for paying premiums of Social Insurance, Health Insurance and Unemployment Insurance (hereinafter referred to as insurance premiums) will be adjusted since July 01, 2018 as follows:

1. According to the salary scale and payroll prescribed by the State, the monthly salary of public officials, public employees and workers as the basis for them to pay insurance premiums equals total pay coefficient multiplied by statutory pay rate.

2. For workers covered by Social Insurance, Health Insurance, Occupational Accident and Occupational Disease Insurance, if their salary as the basis for paying insurance premiums is more than VND 27,800,000, the maximum premiums payable will be capped at VND 27,800,000 (equal to 20 times the statutory pay rate).

3. Health insurance premium paid by the state budget will be calculated based on new statutory pay rate.

4. People who receive a State’s health insurance premium subsidy such as students and near-poor households and people who participate in household-based health insurance must pay their health insurance premium based on new statutory pay rate.

For the case in which the Health Insurance Card is valid from July 01, 2018 but the premium was paid before July 01, 2018, such premium will be calculated based on old statutory pay rate (VND 1,300,000).

5. The highest monthly salary chosen by voluntary participants of Health Insurance is VND 27,800,000 (equal to 20 times the statutory pay rate) at the date of premium payment.

 

 

DIRECTOR
Pham Van Men

 

 

Thông tin văn bản
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đang cập nhật
Số hiệu 1228/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/06/2018
Ngày hiệu lực 18/06/2018
Số công báo Dữ liệu đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Download văn bản
Chức năng download hiện đang được cập nhật!
Vui lòng thử lại sau!
PDF

Lược đồ văn bản Announcement No. 1228/TB-BHXH dated June 18, 2018adjusting statutory pay rate


Văn bản được hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản được hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản bị thay thế

 • Hiện chưa có!

Văn bản được dẫn chiếu

 • Hiện chưa có!

Văn bản hướng dẫn

 • Hiện chưa có!

Văn bản hợp nhất

 • Hiện chưa có!

Văn bản sửa đổi bổ sung

 • Hiện chưa có!

Văn bản đính chính

 • Hiện chưa có!

Văn bản thay thế

 • Hiện chưa có!
Lên đầu trang